Verksamhet

Styrelse 2022
Ordförande: Patrik Lindström
Vice ordförande: Therese Axelsson
Kassör: Peter Eldh
Sekreterare: Kristina Karlsson
Ledamot: David Hermansson
Suppleanter: Britt-Louise Björnritz (1:e) och Magnus Westman (2:e)

Hur började det?
I början av 1990 talet drog en våldsvåg fram över centrala Örebro. Bostadsgäng från de olika stadsdelarna samlades för att "göra upp" i de centrala stadsdelarna. Det var då som Niklas och Andreas kom med idén att starta en första hjälpen grupp som skulle finnas till hands då någon skadade sig eller på annat sätt for illa. 1992 startade föreningen och från början var tanken med Citygruppen Första Hjälpen att enbart agera första hjälpare, men snart insåg man att den stora bördan skulle bli att motverka våld och skadegörelse. Syftet enligt stadgarna blev att agera första hjälpare och medmänniskor samt att motverka och förebygga våld och skadegörelse.

Vad gör vi?
Citygruppen Första Hjälpen Örebro är en ideell förening som består av medlemmar från 18 år. Vid föreningens början var nattvandring den enda aktiviteten man hade. Även om det genomförs väldigt sällan numera så finns det kvar som en grund i stadgarna. Man går två och två i grupper på Örebros gator och torg, främst fredags- och lördagskvällar men också vid speciella arrangemang som Lucia, skolavslutningar, Valborg, m.m. då vi kan behövas som brottsförebyggare och första hjälpare.

På efterfrågan tillhandahåller vi sedan början av 2000-talet sjukvård till olika konserter, festivaler och idrottsevenemang så som cykeltävlingar, cuper/turneringar i fotboll och handboll samt enskilda matcher i ishockey.

Vi har även flera certifierade instruktörer och erbjuder Svenska HLR-rådets utbildningar i hjärt-lungräddning så som Vuxen-HLR, Barn-HLR, HLR för insatspersonal (D-HLR) samt Första Hjälpen. Mer om utbildningarna finns att läsa på meny Utbildningar.

Hur jobbar vi?
Då vi nattvandrar eller jobbar på evenemang av olika slag är vi dels utrustade med vår gul-röda reflexjacka eller gula reflexväst så att vi syns tydligt, vid behov har vi kommunikationsradio mellan oss själva och arrangörer, sjukvårdsväskor med material som kan behövas, ficklampor, andningsmasker, första förband, osv. Då vi jobbar på olika evenemang har vi även med oss bårar, hjärtstartare och annan extra utrustning. Vi tar aldrig betalt för det material som används eller den utrustning vi har med oss, allt sånt ingår i priset.

Vi utför första hjälpen med ett snabbt omhändertagande vid skador och svårare olycksfall. Vidare larmar vi ambulans, övervakar den skadade och upprätthåller livsfunktionerna i väntan på att ambulans anländer. Lättare skador tar vi hand om och åtgärdar på plats. Vi samarbetar med SOS Alarm, polisen samt ambulansen. Citygruppen Första Hjälpen Örebro är dock en fristående förening. Vi har tystnadsplikt men vi har ingen anmälningsplikt.

Vad kostar vi?
Då föreningens målsättning är att hjälpa människor har vi valt att inte ta så mycket betalt för våra tjänster. Även om våra medlemmar jobbar idéellt så har vi kostnader för materiel, utrustning, lokal, mm. Citygruppen är en ideell förening som inte redovisar moms, så ingen moms läggs på priserna nedan.

Priset är per sjukvårdare och timme. Minimibemanning är 2 sjukvårdare. Minsta pris är alltså timpriset x 2. Därutöver finns inget krav på jämnt antal, men om ni önskar sjukvårdare i flera olika grupper så jobbar vi två och två. Om evenemanget riktar in sig till både ungdomar och vuxna blir priset mitt emellan. Reseersättning, enligt den för tiden gällande skattefria ersättningen beslutad av Skatteverket, kan tillkomma.

Evenemang för ungdomar
Målgruppen är upp till 18 år
80 kr/tim

Evenemang för vuxna
Målgruppen är från 18 år
160 kr/tim