Utbildningar

Vi har flera instruktörer certifierade i Svenska HLR-rådets utbildningsprogram där vi kan erbjuda både grundutbildningar och instruktörsutbildningar till företag, föreningar och privatpersoner. Svenska Första Hjälpen rådet har genom en arbetsgrupp utarbetat ett nationellt material i Första Hjälpen som vi använder i vår utbildning.

Vuxen-HLR
Man lär sig hur man gör kompressioner, inblåsningar, medvetandekontroll och lägger i stabilt sidoläge. Man får även lära sig grunderna för en hjärtstartare, hur man ansluter en sådan samt hur man utför en defibrillering (ger en elstöt). Utbildningen inkluderar även luftvägsstopp och hur man kan åtgärda sådana. Utbildningen tar normalt 1-2 timmar beroende på gruppstorlek och vi tar max 24 deltagare samtidigt om lokalen tillåter.

Barn-HLR
Riktar sig till föräldrar och alla verksamheter som har barn från 0 år till pubertet. Riktiga hjärtstopp på barn är som tur är ovanliga och beror allt som oftast på problem med andningen. Skulle det inträffa går man inte riktigt tillväga på samma sätt som med vuxna då barn är mindre och sättet måste anpassas till detta. Utbildningen innehåller mycket övningar på HLR-dockor föreställande spädbarn och lite äldre barn. Utbildningen tar normalt 1-2 timmar och har max 8 deltagare.

HLR för insatspersonal (D-HLR)
Numera ingår träning med hjärtstartare obligatoriskt i vanliga grundutbildningen i Vuxen-HLR. Denna utbildning riktar sig därför främst till företag, föreningar och organisationer som har en egen hjärtstartare på arbetsplatsen eller idrottsanläggningen där man vill ha mer ingående kunskap i hur en hjärtstartare fungerar. Man övar med en riktig hjärtstartare anpassad för utbildning där man varvar HLR med elstötar. Man följer hela tiden de instruktioner som hjärtstartaren ger genom tal. Utbildningen innehåller mycket övningar både i HLR och med en hjärtstartare. Till utbildningen finns en kursbok som ska läsas innan utbildningen och som deltagarna får behålla. Utbildningen tar normalt 3-4 timmar och har max 6 deltagare.

Första Hjälpen
Vi följer den standardiserade utbildningen i Första Hjälpen där vi börjar med olika larmvägar, en första bedömning av läget och olika bedömningsmodeller. Vi går sedan över i en grundutbildning i Vuxen-HLR med hjärtstartare och luftvägsstopp för att sedan gå vidare till olika sjukdoms- och olycksfall där ett första fokus ligger på hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Det finns utöver de obligatoriska delarna ett flertal olika sjukdomsfall/skador att välja mellan där vi kan köra efter era önskemål. Till utbildningen finns en kursbok som alla deltagare får behålla. Utbildningen tar normalt 3½-4 timmar och har max 12 deltagare.

I utbildningarna till företag, föreningar och organisationer ingår kursböcker till alla deltagare där sådana förekommer.

Idrottsföreningar
Det kan finnas möjlighet att kostnadsfritt genomföra utbildningar i er förning genom SISU. Prata med er SISU-kontakt för mer information.

Privatpersoner
Vi genomför många utbildningar i Barn-HLR till olika föräldragrupper, men även utbildningarna i Vuxen-HLR och Första Hjälpen förekommer en del. Till privatpersoner har vi ett väldigt förmånligt självkostnadspris och då ingår inte kursböcker. Dessa kan dock köpas till separat om man önskar. Vi har normalt inga planerade fasta utbildningstillfällen, utan vi genomför dessa utbildningar på förfrågan. Vi har ett minimiantal deltagare på 6 st, men genomför dem även med färre deltagare mot att man ändå betalar för 6 st.

Hör av er till oss för information om priser på våra utbildningar!