Hjärtstartare

Halvautomatiska hjärtstartare finns idag på fler och fler ställen i samhället. Dessa ger talade instruktioner och kan användas av de flesta oavsett tidigare kunskap. Det vanliga är att det på hjärtstartarens hölje finns bilder som vägleder och hjälper till så att vem som helst kan använda den. När man startat hjärtstartaren ger den sedan talade instruktioner och uppmaningar som hjälper till att korrekt utföra elstötarna.

Man ansluter elektroder på den drabbades bröstkorg enligt bilden på förpackningen och via dessa leds sedan en elstöt genom hjärtat för att försöka förmå det att slå normalt igen. Själva elstöten nollställer den aktivitet som finns med förhoppningen att hjärtat ska slå normalt igen.

Det finns en rad säkerhetsprogram i hjärtstartarna som inte tillåter att elstöt ges om inte patienten är medvetslös och har drabbats av ett hjärtstillestånd. Endast om hjärtstartaren känner av att ett ventrikelflimmer eller en ventrikeltachykardi föreligger levererar den en elstöt.

Tiden till första defibrillering är direkt avgörande för överlevnadschansen vid hjärtstillestånd, enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet) minskar överlevnadschansen med 10% för varje oanvänd minut. Helst ska defibrillering ske inom tre minuter då chansen för överlevnad är hela 75%.

HLR-Rådet
Sveriges Hjärtstartarregister
Hjärt-Lungfonden

Är ni intresserade av att veta med om hjärtstartare eller vill köpa en till er arbetsplats/organisation? Tveka inte att höra av er så hjälper vi till att besvara era frågor samt bistår med införskaffandet av hjärtstartare och ger er utbildning.